Personvernerklæring

1. Introduksjon

Porsche Center Asker & Bærum er underlagt personvernregelverket som beskytter integriteten og konfidensialiteten til en persons personopplysninger. Med personopplysninger menes enhver opplysning som enten direkte eller indirekte identifiserer en fysisk person. Vi behandler ansatte og fysiske personer som ikke er ansatt hos oss. Denne personvernerklæringen retter seg først og fremst til våre kunder. Det vil si personer som har vært i kontakt med oss, eller bestilt, kjøpt eller leaset Porsche-produkter eller tjenester av oss.

Porsche Center Asker & Bærum er opptatt av å beskytte personvernet til alle personer vi behandler personopplysninger om. Derfor er det viktig for oss å forklare og gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler personopplysninger om deg. Vi vil kun behandle personopplysninger til bestemte formål i samsvar med gjeldende regelverket.

Porsche i Norge består av en gruppe selskaper, herunder Autozentrum Sport AS («Porsche Norge») som importør av Porschebiler til Norge, og autoriserte og selvstendige Porsche-forhandlere som opererer i Norge. Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger vil være Porsche Norge eller den forhandleren du har et kundeforhold til.

I denne personvernerklæringen vil vi beskrive vår behandling av personopplysninger og informere deg om tilfeller hvor vi er behandlingsansvarlig.

1.1. Prinsipper for behandling av personopplysninger

Vi forplikter oss til å behandle personopplysninger på en lovlig, rettferdig og åpen måte. Vi vil kun samle inn personopplysninger for spesifikke, uttrykkelige angitte og berettigede formål, og vi vil ikke viderebehandle personopplysningene på en måte som er uforenlig med disse formålene. Derfor vil vi kun behandle personopplysninger når slik behandling er nødvendig for å utføre oppgaver som følger av avtaleforpliktelser eller andre berettigede interesser vi har overfor våre kunder, eller for å overholde de juridiske forpliktelsene vi har. I noen tilfeller vil behandlingen være basert på mottatt samtykke fra deg.

Porsche Center Asker & Bærum vil forsikre seg om at personopplysningene vi behandler er adekvate, relevante og begrenset til det som er nødvendig for de formålene de behandles for. Personopplysningene skal også være korrekte og om nødvendig oppdaterte, og de vil ikke behandles lenger enn det som er nødvendig i henhold til formålet. Uriktige personopplysninger vil bli slettet eller rettet.

Vi forsikrer deg om at vi tar informasjonssikkerhet på alvor, og at vi vil beskytte dine personopplysningers integritet og konfidensialitet.

1.2. Bruk av tredjeparter (databehandlere)

Innenfor forskjellige virksomhetsområder kan vi bruke tredjeparts tjenesteleverandører som behandler personopplysninger på vegne av oss. I slike tilfeller opptrer tjenesteleverandøren som en databehandler på vegne av oss, og vi har inngått en skriftlig avtale (databehandleravtale) som regulerer hvilke personopplysninger leverandøren kan behandle for oss og hvordan disse skal behandles. Alle våre leverandører har gjennomført tilfredsstillende sikkerhetstiltak som beskytter dine personopplysninger.

Vi benytter tredjeparter blant annet til å oppdatere dine personopplysninger, og sørge for at disse er oppdaterte og korrekte. Vi bruker også tredjeparter for å bistå deg med utfylling av kontaktpersonopplysninger.

1.3. Utlevering av personopplysninger

Porsche Center Asker & Bærum utleverer personopplysninger til Porsche Norge. Dette gjelder for eksempel tilfeller i forbindelse med kjøp eller bestilling av biler, slik at Porsche Norge kan oppfylle sine forpliktelser, slik som garantiforpliktelser. For mer informasjon om Porsche Norge sin behandling av personopplysninger, finner du deres personvernerklæring her: https://www.porsche.com/norway/no/privacy-policy/

Vi utleverer personopplysninger til produsenten av Porsche, Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG («Porsche AG»). I den forbindelse behandler Porsche AG personopplysninger for feilsøk i forbindelse med reparasjon/feilsøking i bil eller lignende og for markedsformål, slik som promotering, distrubisjon av av tjenester (digitale produkter og tjenester eller mobilitets tjenester) og markedsanalyser (segment og markedsundersøkelser av kunder og markedsandel). Begrensninger og retningslinjer for PorscheAG sin behandling av kunder av Porsche Norge (inkl. forhandlere) er videre regulert av kontrakt mellom partene og Porsche AG er ansvarlig for etterlevelse av personopplysningsregelverket (EUs personvernforordning – GDPR) i sin behandling av personopplysninger.

Porsche AG med datterselskaper, importørkontorer, forhandlere m.m. sørger gjennom felles datahåndtering i Porsche sitt CRM-system C@P at Porsche-eiere kan få bistand der kunden er. Det vil si at dersom en norsk Porsche-kunde befinner seg i eksempelvis et annet land i Europa, kan vedkommende få bistand og håndheve sine rettigheter, for eksempel garantiforpliktelser, der vedkommende befinner seg. Slik bistand gjøres gjennom C@P via Porsche AG. Dette betyr imidlertid ikke at enhver Porsche importør eller forhandler i utlandet har tilgang til enhver kundeopplysningene til kunder registrert hos oss og Porsche Norge.

Med unntak av overføring av personopplysninger til bilprodusenten i Tyskland (Porsche AG) og Porsche Norge, utleverer vi ikke personopplysninger til andre virksomheter, verken i Norge eller utlandet. Dette begrenser likevel ikke eventuelle lovpålagte utleveringer av personopplysninger til offentlige myndigheter.

2. Porsche Center Asker & Bærum sin behandling av personopplysninger

Nedenfor beskrives de ulike behandlingsaktivitetene som vi utfører, hva som er formålet med behandlingen av personopplysningene, hva som er grunnlaget for behandlingene og fra hvilke kilder vi samler inn opplysninger. Personopplysningene vi behandler kan for eksempel samles inn direkte fra deg som kunde, fra en tredjeparts tjenesteleverandør og fra offentlig tilgjengelig informasjon.

Potensielle kunder
Dersom du tar kontakt med oss og melder din interesse for våre produkter som f.eks. eksisterende og kommende bilmodeller eller i forbindelse med prøve-kjøring av biler, behandler vi opplysninger som f.eks. navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, førerkort og bakgrunn for din interesse for våre produkter (f.eks. hvilken bilmodell du ønsker informasjon om). I forbindelse med prøve-kjøring behandler vi også opplysninger som fremkommer av førerkortet, ved at vi tar en kopi av førerkortet. Kopi av førerkort slettes etter endt prøve-kjøring. For disse tilfellene samler vi inn personopplysningene direkte fra deg. Det rettslige grunnlaget for behandlingen er vår berettigede interesse i å yte service til deg som potensiell kunde av oss.]

Vi tilbyr potensielle kunder i å samtykke til at Porsche Norge behandler personopplysninger for å gi dem en enestående kundeopplevelse. Formålet med behandlingen er å gi potensielle kunder som ønsker det, ekstra support og oppfølging på Porsche Norge sine tjenester og produkter. Personopplysningene som behandles er navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer, kjønn og fødselsdato. Ved samtykke kan vi og Porsche Norge kontakte potensielle kunder i forbindelse med produktinformasjon. Den potensielle kunden vil få ytterligere informasjon om behandlingen i forkant av samtykket. Dersom du har avgitt samtykke kan du trekke dette tilbake dersom du ikke lenger ønsker at vi behandler personopplysninger for dette formålet.

Kundeforhold ved kjøp av bil, tjenester, service, EU-kontroll m.m.
Vi behandler personopplysninger for avtaleformål når du bestiller, kjøper, leaser bil eller kjøper andre tjenester vi leverer, slik som reparasjon, service og EU-kontroll. Avhengig av kundeforholdet kan vi for eksempel behandle personopplysninger, slik som navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fadselsdato, førerkort og lignende. For slike tilfeller er vårt behandlingsgrunnlag oppfyllelse av avtale, herunder behandling som er nødvendig for å oppfylle en avtale du er part i, eller for å gjennomføre tiltak før en avtaleinngåelse. I denne sammenheng vil vi samle inn personopplysninger enten direkte fra deg, eller fra ulike offentlige adresse- og eierskapsregistre.

Markedsføring
Vi behandler personopplysninger i forbindelse med generell markedsaktivitet og utsendelse av nyhetsbrev, slik som invitasjon til arrangementer eller informasjon om nyheter. Vårt behandlingsgrunnlag er vår berettigede interesse for eksisterende kunder og samtykke dersom du har meldt deg på vårt nyhetsbrev eller har bedt om informasjon. Alle som mottar markedsføring fra oss har anledning til melde seg av å motta slik informasjon (avmelding). Dersom behandlingsgrunnlaget er samtykke, har du anledning til å trekke tilbake ditt samtykke når som helst.

Rekruttering
Vi behandler personopplysninger for rekrutteringsformål for å evaluere jobbsøkere. Personopplysningene som behandles inkluderer kontaktinformasjon, som navn, telefonnummer, e-postadresse og annen informasjon relatert til rekrutteringen, slik som CV, søknad, referanser, intervjuer og vurderinger. Personopplysningene mottas direkte fra jobbsøkeren eller via et rekrutteringsselskap. Vårt behandlingsgrunnlag er oppfyllelse av avtale, herunder behandling som er nødvendig for å oppfylle en arbeidsavtale du er part i, eller for å gjennomføre tiltak før en inngåelse av arbeidsavtale. For kandidater som ikke får jobben, vil vi slette personopplysningene, dersom annet ikke blir avtalt med deg som jobbsøker.

3. Dine rettigheter

Personvernregelverket gir rettigheter til enkeltpersoner (de registrerte). Den registrerte har, i visse tilfeller, rett til informasjon, innsyn, retting, sletting, dataportabilitet, og/eller rett til å protestere mot behandlingen av egne personopplysninger.

Dersom du har spørsmål, eller ønsker å utøve dine rettigheter, kan du kontakte Porsche Center Asker & Bærum på mail: post@porsche-asker.no telefon: 66 911 911 eller per post til Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad. Du har krav på svar uten ugrunnet opphold, og senest innen én måned ved vår mottakelse av henvendelsen.

Vi håper du vil informere oss dersom du mener vi ikke etterlever personvernregelverket. Du har også en rett til å klage til Datatilsynet dersom du mener vi bryter personverneregelverket. Du kan alltid kontakte oss direkte dersom du har noen spørsmål.

4. Endringer i denne personvernerklæringen

Denne personvernerklæringen kan oppdateres fortløpende uten at vi legger ut et spesifikt varsel for dette på vår nettside. Derimot, hvis endringene er materielle og/eller påvirker dine rettigheter, vil vi legge ut et varsel om at personvernerklæringen er oppdatert.

Publisert: 01.03.2020

Porsche Center Asker & Bærum

Org.nr.: 919 453 273
Billingstadsletta 13, 1396 Billingstad